Eldsterådet er det øverste organ i menigheten og består av fra venstre: Johan Juliussen Hjertebråten, Geir Gaulin, Kjell Gaulin, forstander og leder av eldsterådet - og Rolf Arild Engebretsen

Eldsterådet er det øverste organ i menigheten og ledes av forstander Kjell Gaulin. Ønsker du å kontakte ledelsen klikk HER

Eldsterådets hovedoppgave er å forvalte Guds menighet og vokte hjorden. 

Helt konkret betyr det at de er ansvarlig for menighetens drift. De skal vokte menigheten mot lære som ikke er i samsvar med Guds ord. De er såkalte apologeter, det vil si at de skal forsvare bibelens lære og budskapet om den Herre Jesus Kristus. I følge bibelen er de tjenere for Gud som forvalter HANS HELLIGE ORD. 

I 1. Peters brev 5:1-4 leser vi: De eldste blandt dere formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares:  2 Vokt den Guds hjord som er hos dere, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte,  3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden;  4 og når overhyrden åpenbares, skal I få ærens uvisnelige krans.

I Paulus' 1. brev til Timoteus 3. kapittel, vers 1 til 10 kan vi lese hvilke  egenskaper en eldste skal ha. Klikk HER for å lese mer om dette. 

Kommentarer

03.07.2022 08:54

ARVID SUNDBY

BLIR DET TELTMØTER VED HØK I HØST