Hva foregår på Salen, Aspedammen

Bildet er hentet fra Google maps, streetview

Salen, Aspedammen eies av forstander Kjell Gaulin og eldste Geir Gaulin. Det foregår ingen regelmessig fast virksomhet på Aspedammen. 

Med visse mellomrom holdes det eldrefester og andre sporadiske arrangement. Juletrefest er et fast arrangement hvert år.

Når det avholdes et arrangement vil dette bli annonsert på Sion Ingedals nettside under fanen "Hva skjer"  Følg derfor med på menighetens arrangement.