Litt om Sion

Opprinnelig var det baptistmenigheten i Halden som startet evangelisk virksomhet på Ingedal. Det er litt usikkert når virksomheten startet, men vi har en kilde som forteller oss at det var rundt krigens dager. I starten var det husmøter og stedet var ikke langt fra der Sion nå ligger. Etter hvert bygde Baptistene et nytt utpostlokale ved Grimsøyveien. Dette lå mellom Ingedal og Brårød skole, cirka en og en halv kilometer fra Sion mot Grimsøen.

Etter en tid startet også pinsevennene i Halden opp utpostvirksomhet på Ingedal. Etter noen års virke utviklet det seg til å bli et samarbeide mellom baptistene og pinsevennene. På 50 tallet ble det til at de hadde møte annen hver torsdag. Dette pågikk i ganske mange år, men da Martin Gaulin - som den gangen var leder for utposten - døde i 1966, ble virksomheten nedlagt og lokalet solgt. 

Vennene på Ingedal savnet møtene og i 1972 ble virksomheten gjenopptatt. I begynnelsen av denne perioden ble det holdt husmøter hjemme hos Kjell Gaulin, men med årene vokste antallet møtebesøkende slik at det var nødvendig å finne et annet sted til å ha møter. Gamle Brårød skole ble da et naturlig valg, men også denne ble etterhvert for liten. Det hele endte med at det ble bygd et helt nytt lokale like ved gamle E6 der Sion nå ligger, men fortsatt var Sion en utpost av Pinsemenigheten Salen, Halden. Kostnadene til oppføringen av det nye lokalet ble imidlertid helt og holdent finansisert av vennene på Ingedal. Mange av vennene gav over evne og det var fantastisk å se hvordan finansieringen av det nye lokalet ordnet seg.

Etterhvert som årene gikk ble det flere og flere mennesker på møtene og det lå etter hvert til rette for at Sion kunne bli en egen selvstendig menighet. I 1998 ble Sion Ingedal en selvstendig menighet. Etter denne tiden har menigheten fortsette å vokse og i dag teller menigheten 161 innskrevne medlemmer. Forstander for menigheten er Kjell Gaulin. Gaulin har gjennom mange år stått trofast i arbeidet med å bygge Guds menighet.

Lokalet som ble bygd på 80 tallet ble også etter hvert for lite. Dette medførte at det ble nødvendig med en hovedombygging og en stor utvidelse av menighetshuset. Utvidelsen av bygget medførte at det ble mange flere sitteplasser og aktivitetsrom. I dag fremstår menighetsbygget som et svært tiltalende forsamlingslokale med topp moderne utstyr, det være seg høytaleranlegg, moderne kjøkken og en smakfull innredning i lyse og fine farger. Kostnadene til utbyggingen av lokalet ble finansiert i sin helhet av menighetens medlemmer. Det ble også utført en fantastisk dugnadsinnsats av menighetens medlemmer.

Ettersom lokalet er så flott og innbydende drives det også med noe utleievirksomhet av dette til andre som trenger et sted å være. Dette gir menigheten litt inntekter som kommer godt med til den daglige driften lokalet.

Menigheten ligger mellom Halden og Sarpsborg ved riksvei 118 ved avkjøringen mot Grimsøy. Ved å klikke på linken vil du finne oss. Klikk her

Kommentarer

28.11.2022 23:59

Arnmundur

Hei, har en sønn på 12 år som ikke har lært på skolen hva det betyr å være kristen. Og dessverre ikke fra meg. Kan dere hjelpe?

01.05.2022 08:10

Egil Hult

Er det mulig å leie Sion lørdag 14. mai fra 14.30 til 17.00. Årsmøte i Liaskogen velforening