Les Det nye testamentet på grunnteksten

Studiebibelen du finner her er linket direkte til Nasjonalbibliotekets database.

Hovedredaktør for studiebibelen er Thoralf Gilbrant

Her finner du hele det nye testamentet på grunnteksten, det vil si gresk. De aller fleste ord i grunnteksten er nummererte. Dette nummeret finner du igjen i den gresk/norske ordboka. 

Ved å studere grunnteksten vil man kunne på en mye dypere forståelse av Gud Ord. Det norske språket er på mange måter fattig, men på den måten kan du finne ut ordets virkelige betydning på grunnteksten.

Tar man for eksempel Ordet "kjærlighet" så har grunnteksten mange betydninger for dette ordet. Ved å klikke HER vil du kunne lese om de forskjellige betydningene av ordet.   

Her følger et eksempel: Klikker du HER kommer du til romerne 8:35 i studiebibelen, hvor det står: "hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd?"

I grunnteksten er ordet "agape" brukt om kjærlighet. Over ordet kjærlighet finner du et tall. Dette tallet refererer til den gresk/norske ordboka. Ved å ble deg fram til dette tallet i ordboka kan du lese om ordets virkelige betydning. Det er to rdbøker. Disse finner du nederst pådenne siden.

Her er alle linkene til Studiebibelen:

Matteus Evangelium

Markus Evangelium

Lukas Evangelium

Johannes Evangelium

Apostlenes gjerninger, Romerbrevet, 1. og 2. Korinterbrev

Galaterbrevet til og med Johhannes Åpenbaring

 

Gresk/Norsk Ordbok - Ord fra 1 - 2030

Gresk/Norsk ordbok - Ord fra 2030 - 4932