Menighetsmusikken består av en gruppe sangere som synger fast på onsdagsmøtene. Noen ganger synger de også andre steder. Vi er glad i å synge og vi ønsker at vår sang kan være til velsignelse og oppbyggelse for de som hører oss. Vi har ikke faste dager for øvelse, men bestemmer det fra gang til gang. Dersom du liker å synge er du velkommen til å synge med oss. Ta kontakt med Geir Gaulin som er leder for musikken.