Søstermisjon

er en gruppe damer som driver med håndarbeid til hjelp for andre mennesker. Det er Kari Gaulin som leder gruppa. Hver gang vi er samlet har vi en andakt og vi prater og hygger oss sammen. Målet for vårt arbeide er å samle inn midler til hjelp for mennesker som har det vanskelig.