Denne delen av hjemmesiden er knyttet til menighetens ledelse.

Eldsterådet er det øverste organ i menigheten og ledes av forstander Kjell Gaulin. Ønsker du å kontakte ledelsen klikk HER

 

Her vil du kunne lese: 

- Hvem som er menighetens ledere 

- Innlegg fra forstanderen

- Hva menigheten læremessig står for 

- Om eldsterådet og hvilke oppgaver de har

 

Klikk på linkene over for å lese mer om Eldsterådet, Forstander og Hva vi tror på