Litt info om utegruppa

Arne Helgestad er leder for utegruppa

Utegruppa er en gruppe i menigheten som har som hovedmål å drive evangelisering ute på forskjellige institusjoner. Gruppa består av rundt 10 personer og besøker blandt annet:

 

Søsterveien, Vaterland, Hagegata, Halden helsehus, Iddebo, Bergheim bo- og aktivitetssenter og Bakke.

 

Vi spiller, synger og vitner og har korte andakter, og opplever å få være til hjelp og velsignelse. For ikke lenge siden fikk vi også be med to personer til frelse. Vi merker at det er åpne dører for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, og vi blir alltid ønsket velkommen tilbake. Leder for guppa er Arne Helgestad.

 

Utegruppas parole er:

 

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv"

 

 

 

"Utegruppa i aksjon" Fra Karrestad Eldresenter

 

At utegruppa har en viktig funksjon er det ingen tvil om. Beboerne på Karrestad fikk høre et  evangelium - gjennom både sang og vitnesbyrd - hvor veien til frelsen i Kristus Jesus kom klart fram. Arne Helgestad fikk på en klar måte fram hva vi skal gjøre for å bli frelst: Tro på Herren Jesus Kristus så skal du bli frelst.

 

Se bilder fra utegruppa nedenfor.

Utegruppa i aksjon på Karrestad

Tilhørerne fikk høre mange kjære og kjente sanger

Tilhørerne følger godt med på andaktsstunden

Kommentarer

30.08.2019 15:34

Arndt Kr. Pettersen

Jeg føler meg privilegert som får tilhøre denne menigheten! ! Gud velsigne dere alle!😀