Søndagsskolen

Annenhver søndag kl 10.30 samles vi til søndagsskole på Sion. Søndagsskolearbeid er et svært viktig arbeide hvor barn kan få høre de forekjellige bibelfortellingene. Bibelen har mange spennende og gripende historier. Søndagsskolen har hatt stor betydning for kristenlivet i Norge, men beklageligvis er det mange menigheter og bedehus som ikke lenger har søndagsskole for barn. Spør man voksne mennesker i dag som gikk på søndagsskole når de var barn så får man som regel alltid en positivt svar på at dette var veldig fint.

Bibelen sier: Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. På søndagsskolen lærer vi barna mange gode og sunne leveregler som kommer svært godt med i livet. Man kan trygt si at dette er en skole som lærer barna at de ikke skal lyve, at de ikke skal stjele, at det du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem. Vi lærer dem å tilgi og tolerere andre mennesker. Dette er gode og viktige leveregler som gir barna en god ballast i livet. Og sist, men ikke minst, lærer de Jesus å kjenne gjennom det gode budskapet vi finner i evangeliene i bibelen.

I en artikkel på BBC News' hjemmesider hylles den positive effekten søndagsskolen har hatt på det engelske samfunnet. I artikkelen hevdes det at søndagsskolen huskes av nesten alle engelskmenn med stor positivitet. Mange forteller at den har hatt en livsviktig innflytelse i deres liv.

Leder for søndagsskolen er Geir Gaulin. Se bilde under.